Eerstelijns diagnostiek bij Saltro valt buiten huisartsenbudget

De Landelijke Huisartsen Vereniging kondigde eind oktober 2011 aan dat huisartsen nieuwe patiënten voor M&I verrichtingen voortaan rechtstreeks doorverwijzen naar specialisten in de ziekenhuizen. Dit is een antwoord op de korting van 132 miljoen euro op het budget huisartsenzorg van het kabinet. De huisartsen willen hiermee voorkomen dat het macrobudget huisartsenzorg wordt overschreden. Saltro Diagnostisch Centrum wil de huisartsen een alternatief bieden.

Lees meer