Nieuwe benadering woning voor doofblinden ’s Heeren Loo werpt vruchten

Mensen die naast een verstandelijke beperking ook ernstige problemen hebben met zien en horen, (visuele en auditieve beperkingen) ervaren de wereld vaak als bedreigend en onoverzichtelijk. Zonder herkenning en begrip is het risico van isolement en ernstige emotionele problemen groot.

Reden voor de ’s Heeren Loo Zorggroep om in ’t Laar in Julianadorp een woning speciaal voor deze groep te starten. Na vier maanden zijn de eerste resultaten zichtbaar: cliënten nemen aanzienlijk meer initiatief en voeren meer de regie over hun bestaan.

Lees meer

Zorg en wetenschap in een academische werkplaats

Onderzoekers van de VU en zorgprofessionals van ’s Heeren Loo gaan samenwerken in een academische werkplaats. De ondertekening van het convenant op 20 december 2011 vormt het officiële startschot. In de academische werkplaats wordt samengewerkt rondom verschillende thema’s. Zoals over ontwikkeling en het ouder worden van mensen met een beperking. En ook de afstemming van zorg en ondersteuning op het individu en het zichtbaar maken van resultaten van goede zorg.

Lees meer