Oprichting platform mkb’ers en zorgverleners uit de eerste lijn

Vandaag, 1 maart, ondertekenden de heer Gielen, directeur-bestuurder van Robuust, en de heer Peutz, regiodirecteur Syntens Zuid, de intentie-verklaring voor een samenwerking tussen het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de eerstelijnsgezondsheidszorg in Zuid-Nederland. Deze samenwerking heeft als doel mkb’ers en eerstelijnszorgverleners dichter tot elkaar te brengen en zo de slaagkans van innovaties binnen de eerste lijn te vergroten.

Lees meer

Robuust congres 2010

Vanwege het vijfjarig bestaan als Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) organiseert Robuust, in samenwerking met de unit Innovaties in de zorg van het Julius Centrum UMC Utrecht en Brainport Health Innovation, het jubileumcongres 2010: Zorgvernieuwing in de eerste lijn – technologische innovaties in de zorg. Dit praktijkgerichte congres vindt plaats op 18 maart, van 9.00 – 17.00 uur, in het Evoluon te Eindhoven en richt zich op o.a. de eerstelijnszorgverleners, ROS’en, gemeenten, woningcorporaties, zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen.

Lees meer