Monumenten in brand

Op dinsdag 20 maart 2012 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ‘Brand in Monumenten’, het symposium over brandveiligheid en monumenten.

Een actueel thema, gezien de recente branden in twee monumentale boerderijen in de Drentse gemeente Aa en Hunze. En de afgelopen twee jaar zijn er 77 branden in cultureel erfgoed geweest zoals kerken, een theater en vooral woonhuizen.

Een toekomst voor kerken

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed publiceert 14 juli 2011 een nieuwe gids die dient als handreiking bij de herbestemming van kerkgebouwen. De komende jaren komen gemiddeld twee kerkgebouwen per week vrij. Het maatschappelijk draagvlak voor het behoud van deze gebouwen is groot.