Reggeland biedt kwetsbare ouderen ontmoetingsactiviteiten

Door de wijziging in de AWBZ zijn veel cliënten van dagverzorging / dagopvang hun indicatie kwijtgeraakt. Dat waren vooral ouderen met lichte regieproblemen en/of beperkingen. Deze mensen dreigen nu in een sociaal isolement te raken en hun zinvolle dagbesteding kwijt te raken.