Het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang (bso) hebben een belangrijke rol in het leven van schoolkinderen die gebruik maken van kinderopvang. De medewerkers zijn een voorbeeld, vraagbaak en veilige haven na de drukke schooldag. In de nieuwe uitgave Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar bieden

Weekblad Elsevier organiseert symposium voor de zorg

Op 20 oktober 2010 organiseert weekblad Elsevier het symposium ‘kwaliteit in de zorg en (grenzen van) openbaarheid’ in Den Haag. Aanleiding voor het symposium is de publicatie van het geheel vernieuwde

Hulp aan zwerfjongeren verzandt in regels

Wat heeft een zwerfjongere nodig om weer aan de toekomst te bouwen? Een dak boven het hoofd, een inkomen, een opleiding of werk. Het lijkt simpel. Maar dat is het niet. Want zonder inkomen geen huisvesting.

Student is minder gezond dan vaak wordt gedacht

Een grote groep studenten heeft gezondheidsklachten en een studieachterstand. Maar toch zoeken zij daarvoor meestal geen deskundige hulp. Waarom niet? Op die vraag probeert het boek Studenten en stille pijn een antwoord te geven. Dit boek komt voort uit het onderzoek Student en Gezondheid, uitgevoerd door het Bureau Studentenartsen van de Universiteit van Amsterdam.