Tweewielers essentieel voor bereikbaarheid in de toekomst

Een nieuw kabinet moet snel een visie ontwikkelen op de stad van de toekomst. Hierbij moet zij een raamwerk ontwikkelen wat decentrale overheden kunnen inzetten om hun ruimtelijk beleid vorm te geven. De tweewieler moet hierbinnen een centrale rol krijgen. Alleen dan houden we steden in de toekomst bereikbaar. RAI Vereniging roept de verschillende politieke partijen op hier tijdens de verkiezingen en de formatie aandacht aan te schenken.

Lees meer

Aantal verkeersdoden kan nog verder omlaag

Sinds de jaren zeventig is het aantal verkeersdoden, ondanks de toegenomen verkeersintensiteit, met een factor vijf gedaald van ruim 3.200 naar 640. Het streefcijfer voor 2010 is gesteld op maximaal 500. Dat die grens nog verder omlaag kan, blijkt uit de nieuwe editie GO!Mobility van RAI Vereniging. Met name met de veelbelovende onderzoekstechniek ‘naturalistic driving’ valt nog veel veiligheidswinst te behalen.

Lees meer