Succesvolle robotchirurgie bij cochleaire implantatie

Het komt voor dat mensen met zeer ernstig gehoorverlies in de hogere frequenties, nog wel voldoende gehoorfunctie in de lagere frequenties hebben (restgehoor). Deze patiënten kunnen gebaat zijn bij een combinatie

Invloed van omgevingsfactoren bij ADHD

Kinderen met ADHD vertonen in hogere mate aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Uit eerder onderzoek blijkt dat ADHD voor een belangrijk deel door erfelijke factoren wordt bepaald.

Hersenonderzoek toont afwijkingen aan bij borderline

Psychiater Koen Grootens deed onderzoek naar neurobiologische achtergronden en medicamenteuze behandeling van borderline-persoonlijkheidsstoornis en schizofrenie. Met behulp van modern hersenonderzoek toont hij

Lichaam doneren aan de wetenschap: goed voor anderen, maar ook voor jezelf

Waarom besluiten mensen om hun lichaam na hun dood te doneren aan de wetenschap? Sophie Bolt, junioronderzoeker Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen onderzocht dat samen met medewerkers van de afdeling Anatomie van het UMC Groningen. Haar conclusie: altruïsme is een belangrijke drijfveer, maar wie geeft, krijgt daar ook wat voor terug. Bolt publiceerde erover in het aprilnummer van Annals of Anatomy.