Onderwijs aan dove kinderen: verbetering door cochleaire implantaten?

In 1989 is in Nottingham het Paediatric Cochlear Implant Programme gestart. Hierin worden medische, audiologische, oorheelkundige en orthopedagogische gegevens verzameld over de behandeling van doven met cochleaire implantaten.

Lees meer

Lichaam doneren aan de wetenschap: goed voor anderen, maar ook voor jezelf

Waarom besluiten mensen om hun lichaam na hun dood te doneren aan de wetenschap? Sophie Bolt, junioronderzoeker Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen onderzocht dat samen met medewerkers van de afdeling Anatomie van het UMC Groningen. Haar conclusie: altruïsme is een belangrijke drijfveer, maar wie geeft, krijgt daar ook wat voor terug. Bolt publiceerde erover in het aprilnummer van Annals of Anatomy.

Lees meer