Oplossing schooluitval tienermoeders

RadarAdvies en Fiom hebben het protocol Preventie Schooluitval Zwangere Leerlingen en Tienermoeders ontwikkeld. In deze aanpak maken scholen en andere zorgpartners heldere afspraken om schooluitval tegen te gaan. Afspraken over signalering, begeleiding, advies en monitoring tijdens de zwangerschap en terugkeer naar school. Het biedt een handvat voor directie, docenten, decanen, leerlingbegeleiders en vertrouwenspersonen, functionarissen van Leerplicht/RMC en de externe zorgpartners. Het protocol en bijbehorend implementatieplan zijn tot stand gekomen met een subsidie van het Ministerie van VWS.

Lees meer