25 procent van de welvaartsziekten veroorzaakt door leefstijl

Een kwart van de welvaartsziekten komt door leefstijl. Recent onderzoek wijst zelfs uit dat 40 procent van de kankergevallen wordt veroorzaakt door leefstijl. Veel van deze ziekten is te voorkomen. Daarmee blijft de zorg betaalbaar en kunnen meer mensen meedoen aan betaald en onbetaald werk; dit geldt het meest voor mensen met een lage opleiding. Wat is hiervoor nodig? De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) presenteert dinsdag 13 december 2011 zijn advies ‘Preventie van welvaartsziekten’ en overhandigt het advies aan de voorzitter van GGD Nederland, mr. E.M. d’Hondt.

Lees meer

Zorg voor je gezondheid!

De vraag naar zorg verandert sneller dan het aanbod van zorg en ingrijpende aanpassingen zijn nodig om een zorginfarct te voorkomen. Dit geldt zowel de organisatie en de inrichting van de voorzieningen als de financiering. De noodzaak voor verandering is extra groot door de aanstaande krapte in de zorgbudgetten en op de arbeidsmarkt. Dit laatste treft de zorgsector zelf, maar maakt ook het afschrijven van arbeidskrachten om gezondheids-redenen steeds onaanvaardbaarder. De zorgsector zal zich de komende jaren snel moeten omvormen. Voor het bepalen van de exacte route van de veranderingen organiseert de Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg (RVZ) de komende maanden een tiental debatten die na de zomer zullen resulteren in de Strategische Zorgagenda 2010 – 2020.

Lees meer

De patient als sturende kracht

Krachtige, financieel zelfstandige patiëntenorganisaties zijn belangrijk in een effectief zorgstelsel. Zorggebruikers zijn nog onvoldoende in staat om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg. En dat terwijl zorggebruikers vanuit hun ervaringsdeskundigheid juist deze bijdrage kunnen bieden. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties moeten de individuele ervaring van patiënten bundelen, deze kennis gecoördineerd via internet ontsluiten en omzetten in kwaliteitskeurmerken voor verzekeraars en artsen. Dit adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in zijn advies ‘De patiënt als sturende kracht’ dat vandaag is aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees meer