Werving zij-instromers en allochtonen cruciaal voor de zorgsector

De zorgsector is met een personeelsbestand van 1.2 miljoen één van de grootste werkgevers van Nederland. Desondanks zal er in de nabije toekomst een tekort aan personeel in de zorg ontstaan. Een hoofdoorzaak is de vergrijzing: daardoor neemt de zorgvraag toe, terwijl de