Susan Veenhoff nieuwe directeur Stichting Pink Ribbon

Susan Veenhoff is per 10 januari 2012 in dienst getreden als directeur van Stichting Pink Ribbon. In haar functie als directeur is Veenhoff verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van het strategisch beleid alsmede voor fondsenwerving en -besteding. Zij wordt daarbij ondersteund door het Pink Ribbon team dat bestaat uit 10 parttime medewerkers en 115 vrijwilligers.

Lees meer