Hoe succesvol zijn tijdelijke terugkeerprojecten?

Op zoek naar een beter leven migreren ieder jaar vele hoogopgeleide professionals vanuit Afrikaanse, Aziatische en Latijn Amerikaanse landen naar het Westen. Deze zogenaamde ‘brain drain’ is slecht voor de ontwikkeling van de landen waar deze migranten vandaan komen.

Pijn en pijnbeleving in andere culturen

De beleving van pijn en de omgang ermee wordt beïnvloed door cultuur en religie. Dit voorjaar organiseerden een aantal migrantenorganisaties een themabijeenkomst (1) over diversiteit in pijn en pijnbeleving.

Opvoedingsondersteuning Somalische ouders

Somalische ouders hebben veel vragen over de opvoeding van hun kinderen in Nederland. Die hebben zij vanaf het moment dat zij in Nederland asiel aanvragen. Verschillende recente onderzoeken benadrukken dat opvoedingsondersteuning

Hoe wordt jeugdzorg ‘diversiteitsproof’?

In de jeugdsector is geen sprake van weerstand om structureel aandacht te besteden aan diversiteit. De urgentie om er mee aan de slag te gaan verschilt echter per organisatie. Dat hangt samen met verschillende factoren. Onbekendheid met de materie,