Stop met eenzijdige benadering van ouderen als kostenpost

De protestants-christelijke ouderenorganisatie PCOB heeft er genoeg van dat ouderen stelselmatig als kostenpost worden gezien. De PCOB stelt op basis uitkomsten van haar verkiezingspanel dat het meer betrekken van ouderen bij het besluit wel of niet te behandelen, kosten kan reduceren.

Lees meer