Stop met eenzijdige benadering van ouderen als kostenpost

De protestants-christelijke ouderenorganisatie PCOB heeft er genoeg van dat ouderen stelselmatig als kostenpost worden gezien. De PCOB stelt op basis uitkomsten van haar verkiezingspanel dat het meer betrekken van ouderen bij het besluit wel of niet te behandelen, kosten kan reduceren.

Pakketmaatregelen AWBZ vragen om nieuwe initiatieven

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten meldt opnieuw, in een brief aan de Tweede Kamer, tevreden te zijn over de effecten van de pakketmaatregelen in de AWBZ. Ouderenorganisatie PCOB is, samen met ouderen- en cliëntenorganisaties Unie KBO, NOOM,

Zorg gaat senioren aan het hart

“Het kan niet zo zijn dat de smalste schouders het hardst getroffen worden door bezuinigingen in de zorg”, dat zegt Joel Voordewind (CU) tijdens het politieke debat op de 50PlusBeurs. Henk van Gerven (SP) is het met