Jonge specialisten vertrekken noodgedwongen naar buitenland

De werkloosheid onder jonge medisch specialisten houdt aan. Steeds meer jonge medisch specialisten zoeken noodgedwongen hun heil in het buitenland om hun registratie als arts te behouden. Dat blijkt uit onderzoek van De Jonge Specialist (DJS), de belangenvereniging van medisch specialisten in opleiding. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) is bezorgd over ‘de vlucht van … Lees meer

Medisch specialisten zetten netwerk patiëntveiligheid op

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) zet een netwerk op van medisch specialisten patiëntveiligheid. Hiermee wordt het veiligheidsprogramma van 93 ziekenhuizen (VMS) voortgezet. Dat project financiert de overheid sinds dit jaar niet meer. Medisch specialisten patiëntveiligheid zijn de artsen die in ziekenhuizen het eerste aanspreekpunt zijn voor alles rondom patiëntveiligheid. Via het landelijke netwerk kunnen medisch specialisten elkaar snel en makkelijk informeren en alarmeren bij (dreigende) incidenten in de zorg.

Lees meer

Nieuwe orale antistollingsmiddelen zorgvuldig introduceren

Tijdens het 3e Nationaal Kwaliteitscongres is de ‘Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen (NOAC’s)’ aangeboden aan VWS-directeur Curatieve Zorg Veronique Esman. De Leidraad stelt dat onder bepaalde voorwaarden NOAC’s op verantwoorde wijze geïntroduceerd kunnen worden in de klinische praktijk.

Lees meer

Start van campagne doelmatig voorschrijven

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) start maandag 16 april 2021 de campagne ‘Kwaliteit is ook doelmatigheid: schrijf bewust voor’. Deze campagne richt zich op het doelmatig voorschrijven door medisch specialisten.

Het verhogen van kostenbewustzijn en het in beeld brengen van besparingen zal bijdragen aan het behoud van betaalbare zorg van hoge kwaliteit.

Lees meer

Orde.nl, nieuwe website voor Orde van Medisch Specialisten

De nieuwe website van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) sinds vrijdag 23 december 2011 online. De nieuwe website www.orde.nl sluit aan bij de wensen van de gebruikers en bij de huidige inzichten op het gebied van online-communicatie. De website is opgebouwd rondom de drie belangrijkste pijlers van de Orde van Medisch Specialisten: Beroepsbelangen, Kwaliteit en Opleidingen. De website is gerealiseerd met behulp van het full service online bureau ‘Insiders’ uit Den Bosch.

Lees meer