Hoofdpijnpoli Flevoziekenhuis wint Oogzorgnetwerk Partnerprijs

Tijdens de Oogzorgnetwerkdag op 29 september 2011 ontving de Hoofdpijnpoli van de kinderkliniek van het Flevoziekenhuis de Oogzorgnetwerk Partnerprijs. De Hoofdpijnpoli heeft de prijs gewonnen, omdat de poli het mogelijk maakt om binnen één dag eenvoudige oogheelkundige oorzaken van hoofdpijn bij kinderen te kunnen achterhalen. Het Flevoziekenhuis is één van de veertien ziekenhuispartners van Het

Havenziekenhuis 12e partner Oogzorgnetwerk

Op 18 april 2011 heeft het Havenziekenhuis Rotterdam zich formeel aangesloten bij Het Oogzorgnetwerk. Het Havenziekenhuis is de 12e partner in dit landelijke netwerk van oogzorgactiviteiten. De toetreding is een logische stap in de reeds lang bestaande samenwerking tussen Het Oogziekenhuis Rotterdam

Laat uw ogen testen tijdens de Regionale Oogzorg Weken

Uw ogen zijn een kostbaar bezit, wellicht hét kostbaarst. Laat uw ogen daarom tijdens de Regionale Oogzorg Weken in de maand november kosteloos screenen door een deelnemende optometrist van het Optometristen Collectief Rijnmond.