Verbeterpunten Wet Werken naar Vermogen

Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) vindt dat de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWNV) werkgevers onvoldoende steunt om mensen aan een reguliere baan te helpen. Dit terwijl werkgevers hard nodig zijn om de wet tot een succes te maken. Schoonmaakbedrijven zoeken al jaren de samenwerking op met de sociale werkvoorziening.

Dit heeft geleid tot een behoorlijke toename van het aantal mensen dat vanuit de Wsw in de schoonmaakbranche is gaan werken. Het werk in de schoonmaakbranche is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitermate geschikt. OSB is wel positief over één regeling voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Lees meer