Inkomen bij arbeidsongeschiktheid te laag in sector Zorg & Welzijn

Medewerkers in de sector zorg en welzijn die (deels) arbeidsongeschikt raken, gaan er meer in inkomen op achteruit dan ze vaak aannemen. Ook binnen de CAO’s in deze sector ontstaat namelijk geregeld een forse terugval van het inkomen bij instroom in de WGA. OHRA Inkomensverzekeringen heeft daarom speciaal voor medewerkers in de sector zorg en welzijn een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, het OHRA inkomensgarantieplan, ontwikkeld. Bijzonderheden: bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid heeft men de zekerheid van een inkomen van ten minste 70% van het laatst verdiende inkomen. De verzekering kent ook een dekking bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid.

Lees meer