‘Niet tot iedere prijs vasthouden aan hoofdlijnenakkoord’

Zolang zorgverzekeraars bevoorschotting als drukmiddel inzetten om contracten met ziekenhuizen af te sluiten en de minister toch van plan is om ziekenhuizen achteraf te korten voor overschrijdingen, houdt de NVZ vereniging van ziekenhuizen niet tot iedere prijs vast aan het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord. In een interview in het Financieele Dagblad (FD) zet NVZ-voorzitter Roelf H. de Boer grote vraagtekens bij de houdbaarheid van het akkoord: ‘ Het akkoord was nodig omdat er het komend jaar ongelooflijk veel op ziekenhuizen afkomt. In het verleden was er veel onzekerheid en dit akkoord moest rust scheppen. Ik constateer dat dat nog niet gelukt is. Als daar geen verandering in komt, kunnen we natuurlijk uit het hoofdlijnenakkoord stappen.’

IVA onderzoekt werken in de nacht

De sociale partners zijn in de Cao Ziekenhuizen (2009-2011) overeengekomen dat de leeftijdsgrens voor ingang van de ontziebepaling voor nachtdiensten verschuift van 55 naar 57 jaar in 2011, tenzij er voor werkgevers