Eerste bedrijfsartsconsulenten oncologie studeren af

Op 5 maart 2012 studeren de eerste bedrijfsartsconsulenten oncologie af. Dertien bedrijfsartsen hebben zich dan nader gespecialiseerd in kanker en werk, waarbij de meesten van hen als bedrijfsartsconsulent werkzaam zullen zijn in een oncologisch centrum of een revalidatiecentrum.

Met subsidie van Pink Ribbon is de NSPOH in samenwerking met de Polikliniek Mens en Arbeid in 2011 gestart met een geaccrediteerde basisopleiding voor bedrijfsartsconsulenten, die in een klinische setting binnen de oncologie willen werken. Bedrijfsartsen die deze training hebben gevolgd zijn in staat om zelfstandig als bedrijfsartsconsulent binnen een kankercentrum te functioneren.

Lees meer