Effectievere aanpak van jeugdcriminaliteit

Jeugdcriminaliteit is nog steeds een aanzienlijk probleem in verschillende Nederlandse steden. Stapeling van allerlei, vaak goedbedoelde, initiatieven heeft lang niet altijd geleid tot oplossing van de problemen die door jongeren worden veroorzaakt.

Zelfredzame buurten – Hoe doe je dat?

Politici en beleidsmakers zien graag dat burgers de handen ineenslaan en het voortouw nemen bij acties tegen verloedering van hun buurt. Maar als bewoners onvoldoende vertrouwen in medebewoners hebben, komen ze niet snel in beweging tegen overlast en onveiligheid.