Overlijdensrisicoverzekering keert uit tijdens terminale ziekte

NHP en TAF starten vandaag met een ‘terminal illness’ overlijdensrisicoverzekering. Verzekerden kiezen er bij deze polis voor in geval van een terminale ziekte al een geldbedrag te ontvangen tijdens hun leven in plaats van pas na hun overlijden. Dit gebeurt op basis van een verklaring van een onafhankelijk specialist dat de levensverwachting minder dan 12 maanden is, en tot een leeftijd van 65 jaar. De kostprijs van deze verzekeringsvorm is iets hoger waardoor voor deze polis 3% extra premie wordt betaald. Wie de verzekering voor 1 mei 2010 afsluit, betaalt geen extra premie en krijgt deze dekking gratis.

Lees meer

Ruimte voor de klinisch geriater

Huisartsen en mantelzorgers zien de klinisch geriater als een belangrijke expert in de specialistische behandeling van kwetsbare ouderen. Hij overziet het totaal van de klachten en biedt daardoor een antwoord op veel lastige vragen. Ziekten bij ouderen hebben vaak andere verschijningsvormen en symptomen dan bij jongeren. Ouderen hebben bovendien vaak meerdere aandoeningen naast elkaar.

Lees meer