ISO standaarden voor dierenwelzijn

Binnen ISO is een consultatie gestart voor de oprichting van een dierenwelzijnswerkgroep. De nationale standaardisatie-instituten, die samen ISO vormen, informeren momenteel bij hun achterban of men een ISO-werkgroep ondersteunt.

Europees normontwerp esthetische chirurgie services gepubliceerd

De Europese normcommissie CEN/TC ‘Aesthetic Surgery Services’ heeft een norm opgesteld voor de dienstverlening rondom cosmetische ingrepen. De ontwerpversie prEN 16372 is beschikbaar. Tot en met 31 maart 2012 is het normontwerp in te zien en kunnen belanghebbenden er commentaar op geven.

Duurzame en traceerbare cacao

De markt voor duurzame producten en diensten groeit in Europa, zo ook voor duurzame cacao. Momenteel bestaan er nog geen Europese (CEN) of internationale (ISO) normen voor duurzame cacao. Er zijn op dit gebied wel verschillende private standaardisatie-initiatieven.

Europese afspraken over opleiding van blindengeleidehonden

Op Europees niveau worden binnenkort afspraken vastgelegd over de training van instructeurs voor de opleiding van blindengeleidehonden in Europa. CEN, de Europese normalisatie-instelling, heeft voorgesteld een CEN Workshop Agreement (CWA) op te stellen op het gebied van blindengeleidehonden. Nederlandse belanghebbende

Zware metalen in cosmetica

Japan heeft het initiatief genomen om te komen tot een internationale richtlijn voor eenduidige analysemethoden om de aanwezigheid van zware metalen in cosmetica te screenen en onderzoeken.

Start Europese normalisatie voor ‘halal’-voedsel

De oprichtingsbijeenkomst voor de nieuwe NEN-normcommissie voor halal voedsel en -voedingsproducten vindt plaats op 17 mei 2011. NEN licht die dag toe welke voordelen participatie biedt aan organisaties. De normcommissie verzorgt de Nederlandse inbreng