Europees normontwerp esthetische chirurgie services gepubliceerd

De Europese normcommissie CEN/TC ‘Aesthetic Surgery Services’ heeft een norm opgesteld voor de dienstverlening rondom cosmetische ingrepen. De ontwerpversie prEN 16372 is beschikbaar. Tot en met 31 maart 2012 is het normontwerp in te zien en kunnen belanghebbenden er commentaar op geven.

Lees meer

Europese afspraken over opleiding van blindengeleidehonden

Op Europees niveau worden binnenkort afspraken vastgelegd over de training van instructeurs voor de opleiding van blindengeleidehonden in Europa. CEN, de Europese normalisatie-instelling, heeft voorgesteld een CEN Workshop Agreement (CWA) op te stellen op het gebied van blindengeleidehonden. Nederlandse belanghebbende

Lees meer