Inkoop forensische zorg 2013 kan van start

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een verantwoordingsdocument gepubliceerd met de regels voor forensische zorg in 2013. Hierin staan de voorgenomen besluiten voor de beleidsregels, nadere regels, prestaties en tarieven voor 2013 voor de forensische zorg. Zorgaanbieders en de zorginkoper kunnen nu de voorlopige regels zijn gepubliceerd, starten met de inkoop van forensische zorg voor 2013.

Lees meer

NZa treedt op tegen betalen voor doorverwijzen

Ziekenhuizen mogen zich niet laten betalen om patiënten door te verwijzen naar andere zorgaanbieders. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft vier ziekenhuizen opgedragen om per direct geen tarieven meer te rekenen aan AWBZ-instellingen aan wie zij patiënten overdragen. De NZa stelt ook een onderzoek in naar de AWBZ-instellingen die betaald hebben om patiënten van de ziekenhuizen over te nemen. Zij overweegt hen een aanwijzing op te leggen dat het betalen voor doorverwijzen moet stoppen.

Lees meer

Boete voor tandartsenpraktijk Eurosmile

Tandartspraktijk Eurosmile B.V krijgt een boete voor het verkeerd declareren van behandelingen. De Groningse tandartspraktijk declareerde verkeerde prestaties voor het trekken van kiezen en tanden. Na onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij de tandarts, mevrouw Segerath, bleek dat zij bij het trekken van kiezen en tanden vele malen onterecht het € 40 duurdere tarief voor complexe extracties rekende.

Lees meer

Experiment vrije prijzen in mondzorg stopt per 2013

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt weer aan maximumtarieven in de mondzorg. Eind juni heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om het experiment met vrije prijzen voor tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici te stoppen. Inmiddels heeft de minister de NZa een aanwijzing gegeven om vanaf 1 januari 2013 weer gereguleerde tarieven in te voeren.

Lees meer

Inzicht in veranderingen bij invoeren prestatiebekostiging curatieve GGZ

Wat verandert er precies als er straks in 2013 prestatiebekostiging komt in de curatieve GGZ? Om instellingen en verzekeraars alvast inzicht te geven in de veranderingen, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een verantwoordingsdocument gepubliceerd.

Lees meer

Nieuwe toevoegingen aan prestatielijst dure geneesmiddelen

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft nieuwe stofnamen en indicaties toegevoegd aan de prestatielijst met dure geneesmiddelen, de zogenaamde add-ons. Deze geneesmiddelen kunnen ziekenhuizen naast de normale DBC-zorgproducten declareren, omdat zij te duur zijn om op een goede manier mee te nemen in de prijsonderhandeling van DBC-zorgproducten. De NZa heeft dit, samen met enkele andere aanpassingen in zorgproducten en tarieven van de medisch specialistische zorg, vastgesteld.

Lees meer