Zorgverzekeraars moeten zorgplicht beter invullen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat zorgverzekeraars hun zorgplicht bij de inkoop van zorg beter moeten invullen. De verzekeraars hebben wel stappen gemaakt. Zo kopen ze steeds professioneler zorg in, maar ze hebben daarbij vaak nog onvoldoende voor ogen wat zij goede, tijdige en bereikbare zorg voor hun verzekerden vinden. Hierdoor kunnen ze bij problemen onvoldoende sturen en is het voor verzekerden niet altijd duidelijk wat zij van hun verzekeraar mogen verwachten. Ook ziet de NZa een actievere rol voor de verzekeraars bij het transparant maken van kwaliteit. Dit staat in het thematisch onderzoek naar de naleving van de zorgplicht bij en door zorginkoop van de NZa.

Lees meer

Uitbreiding B-segment is verantwoord

De markt voor medisch specialistische zorg ontwikkelt zich positief. Uit cijfers over 2008 en 2009 blijkt dat de wachttijden over het algemeen zijn afgenomen. De prijsstijging in het B-segment past binnen de marges van eerdere jaren en valt lager uit dan eind 2009 werd verwacht. De omzetten en volumes stegen net als in voorgaande jaren licht. De nieuwe cijfers bevestigen het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het vrije B-segment uit november 2009. Hierin stelde de toezichthouder dat uitbreiding van dit segment naar 50% mogelijk is.

Lees meer