Ziekenhuizen verlenen meer zorg

Ziekenhuizen verlenen steeds meer planbare zorg (zoals knie-, heup- en staaroperaties). In november leverde 55% van de ziekenhuizen de planbare zorg volledig. In oktober was dit 48% en in september 45%. 96% van de ziekenhuizen kan patiënten die kritiek planbare zorg nodig hebben binnen de norm van 6 weken behandelen. Dit is vergelijkbaar met vorige … Lees meer

Reistijd belangrijke factor bij verwijzingen naar umc’s

Erasmus Medisch Centrum

Hoe verwijzen huisartsen diabetes- en oncologische patiënten naar de medisch-specialistische zorg? Hoe belangrijk is reistijd voor deze afweging? En krijgen patiënten daardoor de juiste zorg op de juiste plek geboden? Ziekenhuiszorg In een nieuwe factsheet zet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de cijfers op een rij. Belangrijk, omdat we met een goede spreiding de ziekenhuiszorg in Nederland toegankelijk … Lees meer

Ambulances ook in 2020 bij spoed op tijd bij de patiënt

Ambulance personeel staat buiten bij twee ambulances

De voorlopige cijfers laten zien dat de responstijden van de ambulances in 15 van de 25 regio’s daalden, maar dat bij echte spoed de ambulances ook in 2020 op tijd bij de patiënt waren. Dat is een enorme prestatie in dit turbulente coronajaar. Dalende responstijden De dalende responstijden werden vooral veroorzaakt doordat na het vervoer … Lees meer

Minder zorgverzekeringen, meer echte keuze

zorgverzekering

In 2020 nam het totaal aantal zorgpolissen af. Toch valt er meer te kiezen. Er zijn namelijk meer inhoudelijk verschillende polissen op de markt, vier meer dan vorig jaar. Soms bieden verschillende zorgverzekeraars die bij hetzelfde zorgverzekeringsconcern horen bijna dezelfde polis aan, maar voor een andere premie. In 2020 zijn er, inclusief deze bijna gelijke … Lees meer

Verzekeraar kan GGZ-declaratie beter controleren

Vanaf 2014 staat er op declaraties van GGZ-zorg meer informatie om scherp in te kunnen kopen op kwaliteit en prijs en controle eenvoudiger te maken. Zo moeten aanbieders van GGZ vermelden wie de hoofdbehandelaar is, welk beroep die heeft en welke andere verschillende behandelaren tijd aan een cliënt hebben besteed. Met deze aanpassingen kunnen cliënten en verzekeraars gemakkelijker hun rekening controleren.

Lees meer

‘Overgangsregeling ziekenhuizen niet aanpassen’

De overgangsperiode van ziekenhuizen naar volledige prestatiebekostiging moet niet worden verlengd. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een tussentijdse evaluatie van het overgangsmodel in de ziekenhuiszorg, op verzoek van de minister van Volksgezondheid. Ziekenhuizen kunnen in 2012 en 2013 compensatie krijgen voor negatieve gevolgen van de overgang naar prestatiebekostiging.

Lees meer