Manueel Therapeuten oneens met negatieve beeldvorming beroep in Trouw

In een artikel in Trouw “Botten kraken soms link en niet beter dan aspirientje” van 26-02-2012 jl. heeft een collega Manueel Therapeut geprobeerd een verklaringsmodel te geven waarom Manuele therapie kan helpen en soms gepaard gaat met kraken.

Net als vele andere reguliere medische interventies onder andere uitgevoerd door een Neuroloog, Orthopeed, Anesthesist (pijnpoli) etc. zijn verklaringsmodellen niet evident wetenschappelijk aangetoond. Dit geldt ook voor de Manuele Therapie.

Lees meer

Manueel therapeuten ongerust na uitspraak Schippers

Er is onrust onder de manueel therapeuten ontstaan gevolg van het recente beleid van Minister Schippers. De manueel therapeuten en patiënten worden steeds meer de dupe van de ingezette bezuinigingen door zorgverzekeraars. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT), Dr. A.L Pool-Goudzwaard, heeft een brief naar de Minister gestuurd en tevens een brandbrief aan alle leden over de gang van zaken.

Lees meer