Logopedie in bestaan bedreigd door lage tarieven

Logopedie

De tarieven die zorgverzekeraars aan logopedisten aanbieden voor 2015 liggen 25 procent onder het door de NZa vastgestelde tarief van 40 euro. De beroepsvereniging van logopedisten NVLF ziet in deze tarieven een motie van afkeuring voor de kwaliteit die logopedisten leveren. De kwaliteitsinspanning voor meer transparantie over de zorg die de beroepsgroep dit jaar heeft … Lees meer

Macht zorgverzekeraars nekt logopedisten

Zorgverzekeraars Achmea, CZ, Menzis en VGZ kopen logopedische zorg in tegen tarieven die 22 procent onder het NZa-tarief liggen.

NVLF-voorzitter Theo de Koning reageert op het in september 2012 verschenen economische rapport ‘De waarde van logopedie’.

Volgens NVLF-voorzitter Theo de Koning laat de inkoopmacht van de zorgverzekeraars het niet toe om namens de beroepsgroep te onderhandelen.

Lees meer

Bezuinigen op preventieve logopedie funest voor één op de tien kinderen

Bezuinigen op preventieve logopedie is funest voor kinderen met een zwakke taal- en spraakontwikkeling. Zij lopen hierdoor een forse taalachterstand op nog voordat ze aan de basisschool beginnen. Eén op de tien kinderen tussen 0 en 6 jaar heeft een taal- of spraakprobleem.

Lees meer