Dementie en het zelfgewilde levenseinde

Het aantal demente patiënten stijgt in Nederland snel. Daardoor hebben steeds meer mensen de behoefte om een regeling te treffen om een, in hun eigen ogen, ontluisterend levenseinde te voorkomen.

Politiek debat over voltooid leven

De NVVE organiseert op maandag 17 mei een Invititational Conference in Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag. Op deze unieke bijeenkomst zal door politici, zorgmanagers, huisartsen, onderzoekers en belangenorganisaties gedebatteerd worden over het dilemma voltooid leven en de (on)mogelijkheden: voors en tegens worden verkend van hulp bij het zelfgewilde levenseinde bij voltooid leven. D66, Groen Links, PvdA en VVD hebben in hun verkiezingsprogramma’s openingen gegeven voor het debat.