Week van de Euthanasie 2014

‘Hulp is geen misdaad’ is het thema van de Week van de Euthanasie die plaatsvindt van 13 t/m 21 februari 2014. In de Week van de Euthanasie worden de conclusies gepresenteerd van het maatschappelijk debat dat de NVVE de afgelopen voerde over de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding.

Eerste filmfestival ter wereld over euthanasie

THE END, van 9 tot en 12 februari 2012 in Amsterdam, is het eerste Documentaire & Film Festival ter wereld dat zich richt op euthanasie en andere keuzes rondom het zelfgewilde levenseinde. De (inter)nationale films en documentaires die worden vertoond, zijn zonder uitzondering belangwekkend, bewustmakend, grensverkennend en grensverleggend. Ze leveren alle een belangrijke bijdrage aan het debat over euthanasie en hulp bij zelfdoding. Zonder uitzondering brengen de films de kijker ertoe na te denken, te discussiëren en vragen te stellen bij het zelfgewilde levenseinde.

Filmfestival The End, uniek filmfestival over het levenseinde

Van 9 tot en met 12 februari 2012 vindt het Levenseinde Film & Festival The End plaats in Pathé Tuschinski in Amsterdam. The End is het eerste documentaire en film festival ter wereld dat zich richt op euthanasie en andere keuzes rondom het zelfgewilde levenseinde.

Massale steun in de Benelux voor verwijsplicht euthanasie

Commissievoorzitter Maya Detiège gaat het Beneluxparlement aanbevelen artsen die geen euthanasie wensen uit te voeren, te verplichten hun patiënten hierover tijdig te informeren. Daarnaast beveelt ze aan een lijst op te stellen van artsen die bereid zijn euthanasie toe te passen en waarnaar kan worden doorverwezen. Dit zei zij vrijdag 2 december 2011 op de Beneluxconferentie over het levenseinde in Brussel, georganiseerd door het Beneluxparlement, de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde en LEIF (de Belgische SCEN organisatie).