Uniforme behandeling redt levens

Meer uniformiteit bij de behandeling en medicatie van een acuut hartinfarct vergroot de overlevingskansen van patiënten. Cardiologen, ambulancediensten en andere hulpverleners in de regio Utrecht zetten zich in om één behandelstrategie te ontwikkelen voor patiënten. Daarbij krijgen alle patiënten ook dezelfde medicatie. Omdat elke seconde telt, vergroot een uniforme behandeling vanaf de opvang door de ambulance tot de behandeling in het ziekenhuis de kans op overleving. Alertheid, snelheid en een goed samenwerkende keten van hulpverleners en artsen zijn van levensbelang.

Lees meer

Registratie belangrijk voor transparantie en betere hartzorg

Goede en uniforme registratie van cardiologische behandelingen is een belangrijk instrument om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Door transparant te zijn over relevante resultaten van zorg krijgen patiënten en andere stakeholders inzicht in de kwaliteit van de verleende zorg en kunnen artsen de zorg voor hart- en vaatpatiënten in Nederland verder verbeteren.

Lees meer

“Geen zorgen over kwaliteit van zorg voor hartpatiënten”

“De kwaliteit van zorg voor hartpatiënten in Nederland is goed. Meer transparantie zorgt ervoor dat problemen sneller in beeld komen. Het is immers van groot belang dat de veiligheid van de zorg voorop staat en dat wordt ingegrepen in die situaties, waar dat niet gegarandeerd kan worden.” Dat stelt prof. dr. Martin Schalij, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

MUMC+  OK

Hij reageert hiermee op de onrust naar aanleiding van de berichten omtrent de afdelingen Cardiologie in het Ruwaard van Putten ziekenhuis en het Admiraal de Ruyter ziekenhuis en de reacties daarop van de Hartpatiënten Nederland en de NPCF. De NVVC vindt transparantie van groot belang en neemt zijn verantwoordelijkheid door gesignaleerde problemen te melden bij de Inspectie, ook als dit leidt tot enige maatschappelijke onrust.

Lees meer

‘Goede acute hartzorg vraagt om netwerk’

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) vindt de door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gestarte discussie over concentratie van complexe spoedeisende en acute zorg een goed begin, maar verre van volledig. “We zijn we blij dat ZN het belang van een betere organisatie van de acute zorg ondersteunt”, stelt prof. dr. Martin Schalij, voorzitter van de NVVC.

Lees meer

Ouderen profiteren van snelle dotterbehandeling

De sterfte onder ouderen met een acuut hartinfarct in de regio Rotterdam is spectaculair gedaald, sinds zij direct een dotterbehandeling krijgen aangeboden. Ouderen krijgen veel vaker een acuut hartinfarct ten opzichte van jongeren, maar door de directe dotterbehandeling is de overlevingskans van patiënten van 75 jaar en ouder met tien procent toegenomen.

Lees meer

Twee keer zoveel vrouwen sterven bij acuut hartinfarct

Uit vergelijkend wetenschappelijk onderzoek is duidelijk geworden dat bij een acuut hartinfarct (hartaanval) het sterftecijfer onder vrouwen tweemaal zo hoog is dan bij mannen. Vrouwen blijken de signalen van een acuut hartinfarct minder goed te herkennen en minder snel de huisarts of 112 te bellen. Ook voor ouderen blijkt dit te gelden. De eerste minuten zijn duidelijk van levensbelang.

Door goede organisatie van zorg en meer bewustzijn en kennis onder patiënten, kan de overlevingskans sterk worden verbeterd. Daarom is het programma ‘NVVC Connect’ door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) in het leven geroepen. Morgen wordt in Alkmaar het startschot gegeven voor het programma over de totale zorg voor patiënten met een acuut hartinfarct.

Lees meer

Patiënten moeten steeds verder weg voor cardiologische topzorg

Patiënten moeten voor topklinische cardiologie steeds vaker veel verder reizen dan noodzakelijk is. Ziekenhuizen die aan alle strenge kwaliteitseisen van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) voldoen voor dotteren en het plaatsen van ICD’s (defibrillator) worden desondanks door bepaalde zorgverzekeraars niet gecontracteerd. “Een zeer ongelukkige ontwikkeling”, stelt prof.dr. Martin Schalij, voorzitter van de NVVC.

Lees meer