Dieetadvisering levert de maatschappij tot €2,3 miljard op

De behandeling van patiënten met zowel overgewicht als daaraan gerelateerde ziekten, zoals diabetes en hoge bloeddruk, levert maatschappelijke baten op van ruim € 0,5 tot € 2,3 miljard over een periode van vijf jaar. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Lees meer

Dieetadvisering mogelijk weer in basispakket

De Minister van VWS is voornemens om dieetadvisering in 2013 weer op te nemen in het basispakket van de zorgverzekeringswet. Dit is opgenomen in de voorjaarsnota 2012 (Kunduz-akkoord of Lente-akkoord). De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is blij met deze plannen omdat blijkt dat sinds de vergoedingsmogelijkheden voor dieetbehandeling beperkt zijn, er minder patiënten voor een behandeling naar de diëtist gaan.

Lees meer

Onderzoek onder diëtisten verontrustend

Begin januari 2012 heeft de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) een enquête onder haar leden uitgevoerd. Hieruit bleek dat bijna de helft van de diëtisten een afname van minimaal 40% in het aantal afspraken verwachtte voor de maanden januari en februari ten opzichte van vorig jaar.

Een vergelijkbare enquête is begin maart 2012 herhaald om de daadwerkelijke wijzigingen in het aantal afspraken over deze maanden te meten. De resultaten van het onderzoek, door ruim 900 diëtisten ingevuld, zijn verontrustend te noemen.

Lees meer

Nederlandse Vereniging van Diëtisten daagt minister van VWS

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) spant een kort geding aan tegen de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omdat de diëtist uit het basispakket van de ziektekostenverzekering verdwijnt. De NVD vraagt aan de rechter om de maatregel op te schorten en tenminste een overgangsregeling in te stellen.

Lees meer

40% minder patiënten naar de diëtist

Uit onderzoek blijkt dat op dit moment gemiddeld 40% minder patiënten de diëtist bezoekt in vergelijking tot januari vorig jaar. 94% van de ondervraagde diëtisten werkzaam in de eerste lijn verwacht een daling van 40% van het aantal patiënten in 2012. 80% zegt dat dit nu al zichtbaar is in haar agenda: er staan duidelijk minder consulten gepland dan in januari 2011.

Een van de redenen is dat de behandeling op verzoek van de patiënt is beëindigd in 2011. 75% van de diëtisten geven dit als een belangrijke verklaring voor de daling van het aantal afspraken, verder is een opvallende daling van het aantal vervolgafspraken waarneembaar. Er worden niet alleen veranderingen in de eerste lijn verwacht. Van de ziekenhuisdiëtisten die aan het onderzoek hebben meegewerkt verwacht 43% een daling van het aantal behandelingen.

Lees meer

Begeleiding door diëtist kan gezondheidsramp voorkomen

In januari, de maand van goede voornemens zoals afvallen en gezonder eten, presenteert het Rijksinstituut voor volksgezondheid RIVM een rapport waaruit blijkt dat we gemiddeld weer dikker zijn geworden, met name rond de buikomvang. Iedereen is het er over eens dat een nationale gezondheidsramp dreigt.

Lees meer