Nieuwe stappen in huisartsenzorg

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en de regionale Kringen van de LHV hebben de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) toegezegd voortaan niet meer namens hun leden te onderhandelen met zorgverzekeraars over onder andere de tarieven voor behandelingen. Ook geven zij geen adviezen meer aan huisartsen over het wel of niet ondertekenen van contracten die zorgverzekeraars aanbieden. Hierdoor kunnen huisartsen en zorgverzekeraars samen beter tegemoet komen aan de individuele behoeften van patiënten, zoals ruimere openingstijden en nieuwe vormen van zorg.

Lees meer

Efficiënt inkopen leidt tot kostenbeheersing medische hulpmiddelen

“Zorginstellingen kunnen inkoopprocessen professionaliseren door krachten te bundelen via inkoopcombinaties en gebruik te maken van openbare aanbestedingen. Dit dwingt fabrikanten en leveranciers van medische hulpmiddelen tot een optimaal aanbod en kan leiden tot kostenbesparingen,” constateert Henk Don, bestuurlid van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) na bestudering van de resultaten van de sectorstudie medische hulpmiddelen (zoals kunstheupen, röntgenapparatuur, stomamateriaal en mondkapjes).

Het onderzoek is in opdracht van de NMa en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport (VWS) uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys.

Lees meer

NMa stelt vergunningseis bij fusie Kennemer Gasthuis en Spaarne Ziekenhuis

De Nederlandse Mededingingautoriteit (NMa) constateert dat de voorgenomen fusie tussen Stichting Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis en Stichting Kennemer Gasthuis mogelijk de concurrentie beperkt op de markt voor ziekenhuiszorg. De NMa heeft daarom besloten dat voor het tot stand brengen van deze fusie een vergunning is vereist. Als de ziekenhuizen een vergunning aanvragen, dan moet de NMa binnen 13 weken beslissen of de concentratie wordt toegestaan.

Lees meer

NMa beboet LHV wegens ongeoorloofde vestigingsadviezen

Huisartsen moeten zelf kunnen bepalen waar zij zich vestigen. Omdat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) haar leden adviseert deze vestigingsvrijheid in te perken, krijgt de brancheorganisatie een boete van EUR 7.719.000 van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Twee functionarissen krijgen een persoonlijke boete van respectievelijk EUR 50.000 en EUR 25.000 omdat de NMa hen verantwoordelijk houdt voor de aanbevelingen van de brancheorganisatie aan de leden. Bijna alle huisartsen in Nederland zijn aangesloten bij de LHV.

Lees meer