Steven Lamberts nieuwe voorzitter Nederlandse Diabetes Federatie

Woensdag 25 mei 2011 heeft de Nederlandse Diabetes Federatie prof. dr. Steven Lamberts als nieuwe voorzitter gepresenteerd. Volgens Lamberts staat het diabetesveld voor een grote uitdaging. “We moeten samen een antwoord vinden op de dramatische toename van diabetes, inmiddels volksziekte nummer 1.

Afscheid van voorzitter Reinout van Schilfgaarde

Woensdag 25 mei 2011 nam Reinout van Schilfgaarde afscheid als voorzitter van de NDF. Tijdens de afscheidsreceptie in Mammoni in Utrecht werd uitgebreid stilgestaan bij de stuwende rol die Reinout sinds 2006 vervuld heeft.

NDF Voedingsrichtlijn bij diabetes in het kort

Eind 2010 werd de nieuwe NDF Voedingsrichtlijn bij diabetes gepresenteerd. Nu is er ook de NDF Voedingsrichtlijn in het kort. Een handige samenvattingskaart die de professional moet helpen bij het toepassen van de richtlijn in de praktijk.

Nieuwe diabeteswaarde per 2011

Mensen met diabetes moeten periodiek bloed laten prikken om de HbA1c-waarde vast te stellen. Deze waarde is een belangrijk ijkpunt in de samenwerking tussen de diabetespatiënt en zorgverlener om tot een zo goed mogelijke regulatie van diabetes te komen.