Carenzorgt.nl stelt zorgdossier open voor patiënt en familie

De website Carenzorgt.nl maakt het mogelijk voor patiënten, familie en mantelzorgers om online inzicht te krijgen in het cliëntdossier van de zorginstelling. Het gaat hier om de dagelijkse rapportages van verpleegkundigen en om meetwaarden zoals bloeddruk en gewicht.

Carenzorgt.nl wil zo de zorg aan patiënten en de afstemming tussen patiënt, familie en zorgverleners efficiënter maken.

Carenzorgt.nl meet overbelasting mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen vanaf nu in de gaten houden of zij risico lopen op overbelasting. Dit doen zij door eenmaal per maand op de website Carenzorgt.nl een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst toetst de mate van (over)belasting bij een mantelzorger door middel van 13 simpele vragen.