Andere aanpak Bureau Jeugdzorg en rechters nodig bij strijdende ouders

De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer, en de Kinderombudsman Marc Dullaert, vinden het noodzakelijk dat de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureaus Jeugdzorg in samenwerking met rechters hun aanpak van ouders in een conflictscheiding herzien. Zij moeten zich daarbij bezinnen op de effectiviteit van de ondertoezichtstelling. Het aanbod van ondersteunende hulp bij de ondertoezichtstelling schiet tekort.

Lees meer

‘De overheid heeft onvoldoende en niet tijdig voorgelicht over Q-koorts’

De relatie tussen de overheid en de Q-koortspatiënten is ernstig geschaad. De overheid had de burger gedurende de Q-koortsepidemie onvoldoende op haar netvlies staan. En nog steeds kijkt de overheid onvoldoende naar wat de burger nodig heeft om weer verder te gaan. Dat is niet behoorlijk.

Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer over zijn onderzoek naar Q-koorts.

Dat concludeert Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer in zijn verschenen rapport ‘Het spijt mij; over Q-koorts en de menselijke maat’. Hij doet een aantal aanbevelingen om het vertrouwen te herstellen.

Lees meer

Ombudsman uit kritiek op onderzoek naar overlijden in gevangenissen

De overheid moet ervoor zorgen dat de toedracht rond een overlijden in een gevangenis duidelijk is. Dat gebeurt nu onvoldoende, omdat het onderzoek naar overlijdensgevallen in gevangenissen onvolledig en niet onafhankelijk genoeg is.

De overheid moet ook meer aandacht schenken aan de belangen van nabestaanden. Deze conclusies trekt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in zijn onderzoek naar overlijdensgevallen in gevangenissen.

Lees meer

Ombudsman hoort oud-ministers Klink en Verburg over Q-koorts

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer hoort de oud-ministers Klink en Verburg tijdens een openbare hoorzitting over Q-koorts. Die hoorzitting is op dinsdag 24 april 2012 in het provinciehuis in Den Bosch.

Hij heeft ook de heren Van de Sande (GGD Hart voor Brabant), Van Lokven (voormalig ZLTO) en Richardus (Erasmus MC) opgeroepen voor de zitting. Zij worden allen onder ede gehoord.Daarnaast komen twee patiënten aan het woord om hun verhaal te vertellen.

Lees meer

Ombudsman signaleert acht aandachtspunten IGZ bij minister Schippers

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer signaleert met acht aandachtspunten wat patiënten in redelijkheid van de IGZ kunnen verwachten. De aandachtspunten gaan over het toezicht door de IGZ en over de relatie die de IGZ met de patiënt heeft.

De signalering is gebaseerd op meldingen van het gezamenlijke meldpunt met TROS Radar, eerder onderzoek naar de IGZ en 25 ‘hoofdpijndossiers’ die recent boven water kwamen.

Lees meer

Ombudsman rondt opnieuw onderzoek naar IGZ en UMCG af

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft voor de tweede keer in korte tijd onderzoek gedaan naar het handelen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Een moeder diende een klacht in na het overlijden van haar 18-jarige zoon in het UMCG. De Nationale ombudsman oordeelt dat de artsen van het UMCG vreemd hebben gehandeld bij het aanpassen van het obductieverslag. Hij vindt dat de IGZ haar onderzoek ten onrechte heeft gestopt met het argument dat het te lang duurde.

Lees meer

Beperk partijpolitieke invloed op benoemingen

De overheid moet openheid geven over politieke invloed op benoemingen. In de aankondiging van een vacature moet staan wanneer en hoe een politieke afweging in de procedure wordt gemaakt.

Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer over politieke invloed op benoemingen bij de overheid

Dit stelt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, naar aanleiding van de benoemingsprocedure van de Vice-President van de Raad van State. Hij roept de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op tot dialoog met de Tweede Kamer over de procedures bij politieke benoemingen.

Lees meer