Positie van de cliënt versterkt met nieuwe wet

Cliënten krijgen recht op keuze-informatie: de informatie over prestaties van bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeghuizen moet transparanter worden, zodat de cliënt straks gemakkelijker kan kiezen voor de zorgaanbieder die bij hem past. En wie niet tevreden is, kan daarover eenvoudiger en effectiever een klacht indienen.

Lees meer