Meer tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten

Het rijk, gemeenten, corporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden hebben afspraken gemaakt voor meer en goede tijdelijke huisvesting voor werknemers uit de Europese Unie.

Daarvoor is woensdag 28 maart 2012 in Den Haag door in totaal zeventien betrokken partijen de zogenoemde Nationale verklaring ondertekend.

Vingerafdrukken bij aanvraag verblijfsvergunning vreemdelingen

Vingerafdrukken en digitale pasfoto’s in een centraal bestand moet de identiteitscontrole van vreemdelingen verbeteren bij het aanvragen van een verblijfsvergunning. Het gebruik van biometrische gegevens wordt ook ingevoerd bij gezinsmigratie en bij verblijfsvergunningen voor studie of werk; bij vreemdelingen die asiel aanvragen gebeurt dit al. Door controle op vingerafdrukken en foto’s kan identiteitsfraude, documentfraude en illegaliteit beter worden aangepakt.

Scherpere eisen voor gezinsmigratie

Migranten met een verblijfsvergunning kunnen alleen familieleden uit hun ‘kerngezin’ naar Nederland laten komen: hun gehuwde of geregistreerde partner en hun minderjarige kinderen.

Ook komt er een wachttermijn van een jaar. De familieband moet met een huwelijksakte (of akte van partnerschap) worden aangetoond. Na een scheiding komt de ex-partner pas na vijf jaar huwelijk of partnerschap in aanmerking voor een eigen verblijfsvergunning; nu is dat nog na drie jaar.

Criminele vreemdeling raakt eerder verblijfsvergunning kwijt

Vreemdelingen die korter dan drie jaar in Nederland zijn, kunnen binnenkort al na één dag gevangenisstraf (of jeugddetentie) hun verblijfsvergunning kwijtraken; dit als zij een misdrijf plegen waarop twee jaar of meer gevangenis staat.

Nu kan dat pas na een opgelegde straf van minimaal een maand. Vreemdelingen die langer dan tien jaar in Nederland zijn, kunnen nu alleen nog hun verblijfsvergunning verliezen bij zware geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Daar komen zedenmisdrijven tegen minderjarigen bij. Voor deze zware delicten wordt de regel geschrapt dat criminelen na twintig jaar in Nederland hun verblijfsvergunning niet meer kwijt kunnen raken.

Proef met waardering onderwijsniveau asielzoekers

Er komt een proef om toegelaten asielzoekers die geen schooldiploma’s uit hun eigen land kunnen tonen, toch een verklaring over hun onderwijsniveau te geven. Zo kunnen zij gemakkelijker een baan vinden of een vervolgstudie doen en een nieuw leven in Nederland opbouwen.

Minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) laat de proef doen door de Nuffic en de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Ook het Centraal orgaan opvang asielzoekers, de stichting voor vluchtelingstudenten UAF en Vluchtelingenwerk Nederland doen mee, net als het onderwijsveld en het bedrijfsleven.

Strengere regels voor gezinsmigratie

Nederland wil dat Europese lidstaten de mogelijkheid krijgen om strengere regels te stellen aan gezinsmigranten. Dat staat in antwoorden op vragen van de Europese Commissie over de richtlijn gezinshereniging, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) heeft ingestemd.