WGA-verzekering blijft publiek mogelijk

Het kabinet komt, gezien zijn demissionaire status, niet meer met voorstellen over de wettelijke regeling Werkhervatting van Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Dit schrijft minister Donner van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief waarmee hij het onderzoek over de WGA aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Nederland hoge arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid

Nederland is door het Centrum voor Europese Hervormingen uitgeroepen tot ‘Chief Hero’ van Europa, door een prima combinatie van een hoog niveau van arbeidsproductiviteit met een hoge werkgelegenheid. Dit staat in het rapport ‘The Lisbon Scorecard X: the road to 2020’, dat onlangs is verschenen.

Langer doorwerken is onverminderd belangrijk

“Langer doorwerken is onverminderd belangrijk’, aldus minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in reactie op de aanbevelingen van de Taskforce DeeltijdPlus.

“Er is een duidelijke trend zichtbaar dat de arbeidsmarkt na de economische crisis aan zal trekken. Dan zal blijken dat iedereen nodig is. Om die reden heeft het kabinet eerder al maatregelen genomen om de arbeidsparticipatie te bevorderen en langer werken te stimuleren.”