Veel ouders willen geen beroep doen op kinderen voor mantelzorg

Staatssecretaris Van Rijn voert maandag 10 juni 2013 het debat met de Tweede Kamer over de toekomst van de langdurige zorg, de aankomende bezuinigingen en de noodzaak voor meer mantelzorg.

De toekomst van de mantelzorg: familie springt meer in (08-06-2013).

De helft (50%) van de mensen is bereid tot mantelzorg voor een naaste, maar denkt daarbij vooral aan ondersteunende taken in het huishouden. 63 Procent geeft aan dat ze moeite zouden hebben met intieme zorgtaken zoals een naaste helpen met aankleden, douchen of wc-bezoek.

Lees meer

Hóe gaan we meer en langer voor elkaar zorgen?

Een dag na het verschijnen van het zorgakkoord heeft staatssecretaris Van Rijn de plannen van het kabinet voor de toekomst van de langdurige zorg bekend gemaakt. Het plan doet een groot appél op mantelzorg en zorgvrijwilligers, maar de vraag blijft hoe zij dat voor elkaar krijgen.

Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorger en Vrijwilligerszorg maakt zich zorgen dat er in deze plannen geen aandacht is voor de positie en ondersteuning van deze informele zorgverleners. Veel mensen zorgen als mantelzorger of zorgvrijwilliger voor hun partner, ouder, kind of buur, maar dat gaat niet vanzelf en het kan ook zwaar zijn. Zeker wanneer mensen de zorg combineren met een baan, opleiding of vrijwilligerswerk.

Lees meer

Jonge mantelzorgers geven zorg, maken zich zorgen en komen zorg tekort

Iedereen kent jonge mantelzorgers, want één op de vier jongeren groeit op met een langdurig ziek gezinslid. Vaak beseffen we niet dat zij anders opgroeien, met meer verantwoordelijkheden en zorgen dan leeftijdsgenoten. Ze kunnen best meer aandacht gebruiken, maar hoe herken je de jonge mantelzorger in je omgeving en hoe kun je helpen?

Lees meer

Vakcentrales tekenen convenant: mantelzorg gesprekspunt in cao-onderhandelingen

Werk&Mantelzorg heeft tijdens haar congres ‘Van later zorg naar NU!’ geschiedenis geschreven. Door een platform te bieden waar FNV, CNV en MHP een gezamenlijk convenant hebben afgesloten om van mantelzorg een gesprekspunt te maken tijdens de cao-onderhandelingen met werkgevers. Ook zijn door het ministerie van VWS drie nieuwe ambassadeurs ‘werk en mantelzorg’ benoemd: Microsoft, Waterland Ziekenhuis en Tinguely Netwerk. Zij gaan zich het komend jaar zowel in- als extern inzetten voor een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat.

Lees meer

Mantelzorgers: dienstverlening zorgverzekeraars kan beter

Mantelzorgers zijn redelijk tevreden over de zorgverzekeraars en geven hen een 6,8. Dat blijkt uit onderzoek van Mezzo, zorgverzekeraar Agis, Gemeente Utrecht en Handjehelpen regio Utrecht. In het onderzoek zijn de verwachtingen van mantelzorgers ten opzichte van alle zorgverzekeraars onderzocht. Ruim 550 mantelzorgers deden aan het onderzoek mee.

Lees meer