Service met zorgverzekering

Service met zorgverzekering

Voor sommige veelvoorkomende en niet spoedeisende behandelingen moet je soms lang op je beurt wachten. Ook als de aandoening waaraan je geholpen moet worden niet ernstig of levensbedreigend is, kan dat wachten je toch zwaar vallen. Je hele leven lijkt ‘on hold’ te staan tot het moment dat je geopereerd wordt. Met wachtlijstbemiddeling van Menzis … Lees meer

Muziek en bewegen bieden dementerende meer kwaliteit van leven

Hoe maak je contact met een dementerende ouder, grootouder of bewoner als een gesprek voeren niet meer wil? Hoe kun je ervoor zorgen dat onplezierige momenten als wassen en aankleden toch prettig en ontspannen gaan?

Muziek en bewegen bij dementie

De jongste uitgave uit de dementiereeks van Reed Business Education, Muziek en bewegen bij dementie, laat zien hoe mantelzorgers en verzorging met eenvoudige middelen kunnen bijdragen aan meer welbevinden en kwaliteit van leven: het zingen van een liedje tijdens het wassen, zachte muziek bij het opstaan, een dansje in de huiskamer, even naar buiten.

Lees meer

Menzis boekt 43,8 miljoen winst in 2011

Menzis, een coöperatieve zorgverzekeraar zonder winstoogmerk, boekte in 2011 een positief resultaat van 43,8 miljoen euro. Het bedrag is toegevoegd aan de reserves en daarmee is de solvabiliteit van de zorgverzekeraar verder versterkt. Dat is nodig om, met de sterk stijgende zorgkosten in Nederland, ook in de toekomst kwalitatief goede zorg voor mensen beschikbaar te houden. De cijfers staan in het Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag 2011, dat donderdag 7 juni 2012 is gepresenteerd.

Lees meer

Zorgsparen voor toekomstige zorgkosten

Zorgsparen is gericht sparen om voorbereid te zijn op extra zorgkosten in de toekomst. Om bijvoorbeeld zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Met zorgsparen bouw je via een AEGON spaarrekening spaartegoed op dat je later kunt gebruiken om extra zorg in te kopen. Via Menzis profiteer je daarbij van inkoopvoordeel en krijg je advies over hoe je het spaargeld het slimst kunt besteden.

Lees meer

Menzis verzekerdenstand stabiel in 2012

De jaarlijkse periode waarin mensen kunnen overstappen van zorgverzekeraar is gesloten. Het concern Menzis heeft een zeer beperkt aantal klanten verloren. Het totale aantal verzekerden is daarmee stabiel op 2,1 miljoen. De aanvullende en tandverzekeringen van Menzis zijn succesvol. Het aantal klanten met een aanvullende en tandverzekering is, tegen de landelijke trend in, gelijk gebleven.

Lees meer

Menzis en Korfbalverbond starten G-jeugdkorfbalproject

Vijftien korfbalverenigingen uit heel Nederland starten met ondersteuning van Menzis, het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV) en Special Heroes een naschools programma om leerlingen uit het speciaal onderwijs kennis te laten maken met de korfbalsport. Met als doel deze kinderen meer te laten bewegen en de stap te laten maken naar het korfballen in verenigingsverband.

Lees meer