MS Centrum Leeuwarden start met online patiëntenvolg systeem

Op 1 december 2009 is het MS Centrum Leeuwarden geopend. Het Medisch Centrum Leeuwarden wil hiermee de zorg voor mensen met MS verbeteren. Eén aanspreekpunt, korte lijnen en onderlinge samenwerking tussen zorgverleners. De kernbegrippen van het centrum.