MC Amstelveen loopt op het regeerakkoord vooruit

In het huidige regeerakkoord geeft de overheid aan de kwaliteit van de zorg te willen verbeteren en (regionale) samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders te bevorderen door dure en acute zorg te concentreren in de (grotere) ziekenhuizen en de minder complexe zorg dichter bij de mensen te organiseren.

Lees meer