Huisarts niet tevreden over communicatie met ziekenhuis

Huisartsen zijn in hun samenwerking met ziekenhuizen het minst tevreden over de communicatie en informatievoorziening. Dit concludeert MediQuest uit een onderzoek waarbij huisartsen hun mening gaven over de tevredenheid met de ziekenhuiszorg. Ondanks de focus op ketenzorg door overheid, autoriteiten en zorgverzekeraars, laten de resultaten zien dat er op dit aspect ruimte is voor verbetering van samenwerking en effectiviteit.

Hoe tevreden zijn huisartsen over de ziekenhuiszorg?

Steeds meer ziekenhuizen ontwikkelen initiatieven om actief de dialoog met de huisartsen aan te gaan. Huisartsen zorgen met hun doorverwijzing voor het overgrote deel van de patiëntenstroom. Een goede en duurzame band tussen een huisarts en een ziekenhuis kan dus een belangrijk verschil maken.