Mediq maakt herstructurering Apotheken Nederland bekend

Mediq, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, maakt maandag 10 september 2012 de plannen bekend voor een reorganisatie van het bedrijfsonderdeel Apotheken Nederland. Dit zal in 2015 leiden tot een jaarlijkse besparing van €19 miljoen. Met de herstructureringen die hiervoor noodzakelijk zijn, zullen in deze periode 134 arbeidsplaatsen (FTE) vervallen. De reductie van het aantal arbeidsplaatsen zal gelijke tred houden met het tempo van de besparingen.

Ziekenhuizen kiezen voor Mediq

Vanaf 1 januari 2012 zijn niet de huidige apotheken, maar de ziekenhuizen verantwoordelijk voor het verstrekken van specialistische medicatie aan de patiënt, de zogenaamde TNF-alfaremmers. Mediq vindt het belangrijk dat patiënten de specialistische farmaceutische zorg daar krijgen, waar deze het meest gewenst is. Dat kan aan huis bij de patiënt zijn, maar ook bij de eigen openbare apotheek of apotheek van het ziekenhuis. Inmiddels hebben 12 ziekenhuizen voor hun patiënten gekozen voor de specialistische dienstverlening van Mediq Pharma Services.

Lancering Mediq Apotheek Online

Mediq, internationaal leverancier van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, start Mediq Apotheek Online. Via www.mediq.nl kan iedereen receptgeneesmiddelen en zelfzorgproducten bestellen. Medicatiebewaking en goede farmaceutische zorg staan voorop. De patiënt kiest voor het gemak van online bestellen of voor een

Mediq versterkt positie in Noorwegen

Mediq, internationaal leverancier van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, neemt de Noorse onderneming Medicus Plesner AS over. Medicus Plesner levert medische hulpmiddelen aan patiënten (‘direct’). Deze acquisitie leidt tot een aanzienlijke versterking van

Mediq Apotheek start landelijke campagne Herhaalgemak

Met de nieuwe online dienst Herhaalgemak verzorgt Mediq Apotheek voor de patiënt het herhaalrecept bij de huisarts. Na autorisatie van de huisarts krijgt de patiënt automatisch een bericht wanneer medicatie klaar staat in de apotheek.

Sjoerd van Keulen nieuwe voorzitter RvC Mediq

De Raad van Commissarissen van Mediq, internationaal leverancier van geneesmiddelen en medische middelen, heeft Sjoerd van Keulen benoemd tot voorzitter. Hiermee volgt hij Fokko van Duyne op, die eerder dit jaar te