Uitblinkersverkiezing 2014

Uitblinkersverkiezing 2015 van start

Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, heeft maandag 15 juni 2015 de aftrap gedaan voor de online stemming van de Uitblinkersverkiezing 2015. In een Ditismbo challenge 2015 op de social mediakanalen van Dit is mbo roept hij politieke kopstukken Tanja Jadnanansing (PvdA), Anne-Wil Lucas (VVD), voorzitter SBB Michael van Straalen en locoburgemeester van

‘Geef werkgevers subsidie voor stageplaatsen’

De MBO Raad pleit samen met VNO-NCW en MKB-NL in SBB-verband voor een subsidieregeling voor werkgevers die mbo’ers een stage willen bieden. Het benodigde geld daarvoor moet vrijgemaakt worden uit het budget voor bestrijding van jeugdwerkloosheid.