Proefdiervrije testmethodes in ontwikkeling

nderzoekers van het Netherlands Toxicogenomics Centre (NTC), een consortium onder aanvoering van de vakgroep Gezondheidsrisico-Analyse en Toxicologie (GRAT) van het Maastricht UMC+, zijn vergevorderd in het ontwikkelen

Hartklep vervangen via de halsader

Een cardiothoracaal chirurg en een cardioloog van het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) zijn er onlangs in geslaagd via de halsader een nieuwe biologische (tricuspidalis)hartklep te plaatsen bij een 74-jarige vrouw.

Cardiologen azM passen nieuwe techniek toe

Cardiologen van het Maastricht UMC+ hebben met succes bij twee hartpatiënten een operatie uitgevoerd waarbij het linkerhartoor wordt afgesloten met een sluitingsplug. Met deze techniek kan worden voorkomen

Nieuwe internationale master in de neurowetenschappen

Een nieuwe tweejarige research master in de neurowetenschappen die gedragen wordt door acht Belgische, Duitse en Nederlandse universiteiten en die in Maastricht wordt gegeven. Dat is waarvoor Brussel onlangs stimuleringsgelden

Diabetesmedicijn kan tot vitaminetekort leiden

Langdurig gebruik van metformine door mensen die type-2-diabetes (suikerziekte) hebben, kan leiden tot een tekort aan vitamine B12. Dat tekort kan vermoeidheid, bloedarmoede en klachten van het zenuwstelsel veroorzaken.