‘Lepra gehad? Dan kom je het land niet in!’

Het gebeurt tot op de dag van vandaag: ex-leprapatiënten kunnen zich in sommige landen niet verkiesbaar stellen, geen rijbewijs halen of mogen niet met de trein reizen. Het zijn vaak oude wetten, met ver strekkende gevolgen. Onder andere de VS en China gebruiken de ziekte zelfs als reden om iemand de toegang tot het land te ontzeggen.

Ook in het dagelijks leven ervaren ex-leprapatiënten obstakels. Het is moeilijker om een huwelijkspartner te vinden bijvoorbeeld en soms vertellen ze hun baas liever niet dat ze lepra hebben gehad, uit angst voor ontslag.

Lees meer

Hulp voor leprapatiënten in West-Papua

De Leprastichting en de Doopsgezinde Zending gaan samen de kwaliteit van leven voor leprapatiënten in West-Papua in vijf jaar duurzaam verbeteren. Gezien de aantallen nieuwe patiënten, het percentage kinderen daarvan en de benarde situatie van ex-patiënten, is dat hard nodig.

Wat is lepra?

De Doopsgezinde Zending benaderde de Leprastichting in 2011 voor de besteding van een legaat van 60.000,- euro voor het lepraziekenhuis Sele Be Solu in de stad Sorong, in West-Papua. Dat leidde tot een samenwerkingsovereenkomst van vijf jaar om de toegang tot medische zorg en revalidatie alsmede de kwaliteit van leven voor leprapatiënten in Sorong te verbeteren.

Lees meer

Eén pilletje halveert de kans op lepra

Nederlandse wetenschappers ontdekten dat één capsule rifampicine de kans op lepra halveert. Het medicijn wordt dit jaar op grotere schaal uitgedeeld aan contacten van leprapatiënten in Indonesië, één van de landen waar we de ziekte maar niet onder controle krijgen. De verwachting is dat we binnen twee à drie jaar al effect zien: een duidelijke afname van het aantal nieuwe patiënten.

Lees meer