Natuurlijk product voor betere snelwegen

Latexfalt, Koudekerk aan den Rijn, heeft eind 2010 haar nieuwe technologie voor het produceren van emulsies met succes geïntroduceerd tijdens het “Congrès Mondial del’ Emulsion” in Lyon. Emulsies zijn eenvoudig verwerkbare bindmiddelen