Eerste kievitsei 2013 gevonden

Donderdag 21 maart is in het Binnenveld in Ede in de provincie Gelderland het eerste kievitsei van 2013 gevonden. Deze vondst is gemeld bij Landschapsbeheer Nederland en stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied. Deze organisaties hebben gezamenlijk het ei gecontroleerd en vastgesteld dat het een vers ei is.

Eerste kievitsei 2013 gevonden

De vinder Harry Dekker uit Ede, lid van de weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost en aangesloten bij Land-schapsbeheer Nederland vond het kievitsei om 07.25 uur op een akker in de gemeente Ede.

Lees meer

62.000 vrijwilligers hebben groene vingers

Landschapsbeheer Nederland heeft steeds meer vrijwilligers. Alle provinciale organisaties Landschapsbeheer hadden in 2011 samen bijna 62.000 vrijwilligers, waarvan 13.000 basisschoolkinderen. Daarmee is Landschapsbeheer Nederland de grootste groene vrijwilligersorganisatie. Alle gegevens zijn op een rij gezet in het overzicht ‘cijfers vrijwilligerswerk Landschapsbeheer Nederland 2011’.

Lees meer

Val kabinet biedt nieuwe kansen voor landschap

Dat de val van het kabinet impact heeft op de samenleving is duidelijk. Natuurlijk is stabiliteit belangrijk, maar, om nog maar eens een wijsheid van Johan Cruijff uit de kast te pakken: “Elk nadeel heb z’n voordeel”: het biedt ook weer kansen om de kwaliteit van onze landschappen beter te beheren, te beschermen en verder te ontwikkelen.

Lees meer